PSYCHOLEPTIKA

ANTIPSYCHOTIKA

Aripiprazol

Abilify®, Abilify Maintena®, diverse Generika
N05AX12

Clozapin

Leponex®, Lanolept®, diverse Generika
N05AH02

Haloperidol

Haldol®
N05AD01

Olanzapin

Zyprexa®, Zyprexa Velotab®, Zypadhera®, diverse Generika
N05AH03

Quetiapin

Seroquel®, Seroquel XR®, diverse Generika
N05AH04

Risperidon

Risperdal®, Risperdal CONSTA®, diverse Generika
N05AX08
ANXIOLYTIKA

Clobazam

Frisium®
N05BA09

Diazepam

Gewacalm®, Stesolid®, Psychopax®
N05BA01

Lorazepam

Temesta®
N05BA06
HYPNOTIKA UND SEDATIVA
N05CC01

Dexmedetomidin

Dexdor®, diverse Generika
N05CM18

Melatonin

Circadin®, Slenyto®
N05CH01

Midazolam

Dormicum®, Buccolam®, diverse Generika
N05CD08

Nitrazepam

Mogadon®
N05CD02